1990, Türkçe, 340 sayfa.
Modern ve Çağdaş sanata kısa, genel bir bakış, Post-Modernizm ve Yeni-Dışavurumculuğun doğumuna ilişkin denemeler. Ayrıca Amerikan sanat dünyasına ilişkin görüşler ve Baykam'ın 1980'lerde ABD'deki sanatsal ve özel yaşamından yansımalar. San Francisco'da dağıttığı "Modern Sanat Tarihi, Batının bir oldu-bittisi" isimli manifesto ve uzantıları...

  • Alt
    Son Yazılar