Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1

THE ARTIST's NEWSPAPER

Since 1988 Bedri Baykam irregularly publishes a newspaper in regular large sizes, called "Iç Manzaralar" (Inner Landscapes) when published in Turkish and "Cameleon Diabolicus" when published in "franglais" (French and English)

 

"İç Manzaralar"

Prepared for the opening of the show "Inner Landscapes" against censorship and torture. Includes articles by Bedri Baykam and a front page column by Turkish artist, Ozdemir Altan. 16 pages.

"İç Manzaralar"

Prepared for the 1990 show, "555K" about the revolution of 1960. The headline "27 May Was Our First Love" from interview with Ugur Mumcu. Includes an article by Hasan Bulent Kahraman and interviews with writers and politicians of the era. 28 pages.

"Cameleon Diabolicus"

Published on the occasion of the launching of award winning "Livart" in Cannes.

 

A humor filled 16 pages that also includes an article by Beral Madra.

Headline reads "Long Live Livart, Perturbator of the System!".

"İç Manzaralar"

Bedri Baykam'ın 30. CHP Kurultayı için hazırladığı Genel Başkan Adaylık Broşürü. Bedri Baykam, 16 Eylül 2003 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığını koyacağını açıkladı. Amacının, demokratik haklarını kullanarak, düşünceleri ve toplumdan gelen istekler doğrultusunda daha verimli çalışan ve daha hızlı büyüyen bir siyasi parti modelini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca Türk Sol'unun inanılmaz dağınıklığını toparlamaya, küskünleri, ayrılanları, tüm fonksiyonları CHP çatısı altında toplamaya çalışacağını belirtti. Hedefinin, öncelikle solda birliği sağlamak olduğunu söyleyen Baykam, arkasından da bu birliktelikten sağlanacak sinerji ile irticaya kayışı durdurmak, dar gelirli Türk insanının yaşam koşullarını rahatlatacak önlemleri almak, demokrasi ve çağdaş Türkiye'nin önünü açmak gibi çalışmalar olduğunu belirtti. Bedri Baykam, beklentilerinin çağdaş Türk toplumundakilerle aynı olduğu için, Genel Başkanlık yarışında başarılı olacağına inandığını vurguladı.

"Cameleon Diabolicus"

Published in 1989, on the occasion of the protest organized in front of the Centre Pompidou in Paris at the opening of the show "Les Magiciens de la Terre". Baykam accused the curator Jean Hubert Martin of turning non-western artists into folkloric modest craftsmen. 16 pages.

"İç Manzaralar"

Prepared for the 1994 show "Kuvay-i Milliye" about the Turkish Independence War and the era of Mustafa Kemal Ataturk. The headline "Mustafa Kemal's on Duty Now" taken from a statement by Dr. Suphi Baykam. It later became a slogan of the Kemalist youth movement. Includes Baykam's introduction article and exclusive interviews by important writers historians and politicians. Articles by Hilmi Hacaloglu, Cenk Yaltirak, young Kemalist activists. 32 pages.

"İç Manzaralar"

Published on the occasion of Baykam's show "68'li Yillar" (The years of 68') Includes Baykam's introduction article and interviews with ex student and guerrilla leaders. Also articles Ataol Behramoglu, Fazilet Karakuzu, Bulent Somay, Dariel Alarcon Ramirez, Ugur Mumcu as well as excerpts of Turhan Feyizoglu's famous books on guerrilla leaders Deniz Gezmis and Mahir Çayan. Also many "Che" stories. 40 pages.

"İç Manzaralar"

Published on the occasion of CHP (The Republican People's Party) latest congress, May 23-24 1998.

Carries a survey on
"How people see CHP" as well as passages from the South-East report of Bedri Baykam, as well as a statement on CHP.

"İç Manzaralar 2018"