Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
İçim Parçalanıyor

Baykam çok “boyasal” bir sanat geçmişine sahip olmasına ve Yeni-Dışavurumcu akımın dünyadaki ilk öncülerinden biri olmasına karşın, gerek kolajlarında gerek mekan düzenlemelerinde gerekse son dönem 4-D işlerinde, özellikle 1980’lerin ortasından bu yana yoğun olarak siyasal sanat ekseninde işler üretmiş bir sanatçı.

Baykam “İçim Parçalanıyor” serisinde, çağdaş sanat aracılığıyla ülkemizin yaşadığı büyük gerilimi ve Cumhuriyet’e yönelik ağır tehditleri gözler önüne seriyor. Atatürk’ten, Mumcu'ya, Suphi Baykam’dan Deniz Gezmiş’e, Mehmet Haberal’dan, İlhan Selçuk’a, İsmet İnönü'den, Perinçek, Balbay veya Tuncay Özkan’a kadar, önemli tarihsel ve siyasi imgeler; soyut ve kavramsal sanatla iç içe… Resimlerde bulunan kırık aynalar çift taraflı kanatıcı birer tehlikeli parça olmalarının yanısıra, izleyicilerin bu yüzeylerde kendilerini de görmelerini ve bu büyük sorunla özdeşleşmelerini sağlıyor. Yaşanan sıkıntı ve gerilim, salt Silivri’de Cumhuriyet adına nöbet tutanların değil, bu ülkede yaşayan herkesin sorunu!