Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
1984 – 1985 Olgun California Yılları

Yeni dışavurumculuk akımının dünyadaki artık kabul görmüş bu yoğun yıllarında, çoğunlukla tual, bazen de kağıt üzerine, çokca graffiti kullanarak yapılan çıplak kadınlar, soyutlar oto-portreler. Konu yelpazesi kişisel yaşam soyutlamalarından cinselliğe, yaşam, ölüm ve metafiziğe kadar genişlemekte. Sanatçı, salt 5-6 Batılı ülkenin ayrıcalıklı sanatçısına özgü, kapalı bir kulüp olmakla suçladığı Batı sanat kurumuna karşı mücadele vermekte ve bu savaşımını "Uzun Bir Kavga Olacak", "Eserinin Önünde Poz Veren Graffiti Çocuğu", "Neden Ben ?" gibi resimlerinde dile getirmektedir. Akıtmalar, sıçratmalar, özgür biçimli figürler ve dolgun dokuların kullanıldığı, doğaçlama çalışmalar bu dönemde öne çıkıyor. Ortalama tual boyutları 150x220 cm, kağıt üzerindeki çalışmalar ise 70x100 cm. 1983’den itibaren California yılları süresince, Baykam yapıtlarını San Francisco, New York, Paris, Ankara ve İstanbul'da sergiler, sürekli Atlantik okyanusunu her iki yönde delen bir göçebe hayatı yaşar.