Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
2006 - 2007 Lolitarte

Bedri Baykam’ın dönem tualleri, uzun bir serüvenin sentezi olma niteliğini taşıyorlar. 1980’lerin başında ortaya çıkan Yeni Dışavurumcu akımın ilk temsilcilerinden olan Baykam’ın aradan geçen süreçte uyguladığı farklı teknikler sonucu oluşturduğu “Saydam Katmanlar”, “İçsel İzler”, “Dişi Entrikalar” ve “Kritik İşaretler” gibi dönemlerini bir araya getirerek oluşturduğu son çalışmaları, “tatlı-sert” yeni bir bölgenin rüzgârını estiriyor.