Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
1986 - 1987 Geç California Yılları

Baykam şerit dizisinde giderek bileşik tarzda yoğunlaşır. Ebatları daha da büyüyen (180x300 ya da 180x450 cm) bu dev boyutlu resimler, sanatçının farklı araçlarla olan farklı deneyimlerini birleştirip farklı sahneleri birbiri üzerine koymakta, altta bulunanı göstermek için sanki bazı bölümleri parça olarak çıkarmaktadır. Konular kendisiyle olduğu kadar tarihle de ilgilidir. Yapıtlar giderek daha çok "bilinçlenmekte", kavramsallığa doğru eğilmekle birlikte tualin sınırlarından dışarı taşmamaktadır. Yaklaşık 15 çalışmadan oluşan "İç Manzaralar" dizisi, aynı manzaranın çeşitli biçimler ve göndermelerle yinelenişidir. Ünlü “Sonsuz Okyanus” (Timeless Ocean) resmi, bu serinin olduğu kadar, "Resim" (The Painting) isimli yapıtın da kuzenidir. Bu dönem beyaz, boş bir tuale yazdığı ve bir anda sanatçının logosu olup çıkan, daha sonra pek çok çalışmasında, tual veya ipek zemin üzerinde yinelenen "This Has Been Done Before" (Bunlar Daha Önce Yapıldı) graffitisi ile sona erer. Baykam için bu çalışma, sanatçıların her şeyin "daha önce yapıldığı" bir arenada orijinal olmak, orijinal kalmak adına kesintisiz bir savaş verdiği bütün bir post-modern dönemi özetler. Aynı zamanda eleştirmenlerin bu dünyaca ünlü sözünü onlardan önce söyleyerek onları silahsız bırakmış olur! Baykam bu ünlü graffiti yapıtı için şöyle der: "Bu yapıt Marcel Duchamp imzalı olsaydı, onun en ünlü yapıtı olurdu. Benim bir yapıtım olduğu için, yine bir o kadar ünlü olacak ama toplumun azcık daha sabretmesi gerekecek, mesela bir 80 veya 120 yıl kadar".