Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
1980 – 1983 Erken California Yılları

Öncelikle bazı suluboyalar, kağıt üzerine sayısız skeçler, litografik ve çinko baskılar, California yıllarının Paris’in hemen ardından ağırlaşacak çok öznel kimliğinin, daha “hafif” çalışmaları. Küçük ve orta boy tuallerin hemen ardından gelen efsanevi “Fahişenin Odası”, “La Toilette” ve “Hayalet” çalışmalarının her biri 120x240 cm. ve sunta üzerine yapıtlar dönemin ilk büyük ve iddialı işlerdi. Büyük kartonlara yapılan kolajlar, perspektifi kırılan ve minareleri dans eden bir gerçek ötesi İstanbul, kadın figürleri, portreler, sık sık tekrarlanan konular. Sunta ile beraber kullanılan kırık aynalar, sanatçının o günlerde hakkında hiçbir şey bilmediği Julian Schnabel’in kırık tabakları ile çok ilginç bir paralelizm oluşturuyor. Bunlar, Türk sanat tarihinde büyük bir kırılma noktaları oluşturacak olan Yeni Dışavurumculuk Akımının ilk oluşum yılları. Türk Çağdaş sanat tarihi, Baykam’ın bu ilk yapıtları ile dünya sanat tarihi ile ilk defa eşzamanlı olarak kesişiyor. 1982’de sanatçının boyası daha da rahatlıyor. Yavaş yavaş bu ortama grafitiler ve spray boya eklenirken, yağlı boya, yerini akrilike bırakıyor. Sanatçının gittikçe daha hızlı çalışma ihtiyacı var. Bunlar bildiğimiz anlamda bugün tanınan olgun haliyle “Baykam ekolü”nün doğuş yılları.