Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
1991 - 1992 This Has Been Done Before: Akıtma Serisi

Bunlar Daha Önce Yapıldı Akıtmaları : Bu soyutlama dizisinde, akıtma katmanları ipek zemin üzerine yazılan 'Aynısı Daha Önce Yapıldı' yazısıyla karışır. Saydam ormanlar, yağmur katmanları gibi, önce manzaralara dönüşür, çöllerin ortasında uzanan otoyolların pop imgeleriyle zenginleşerek son bulur.